1 inch có bao nhiêu inch?

Inch (số inch, chữ viết tắt) là một trong những đơn vị đo chiều dài được sử dụng trong các hệ thống đo lường ở Mỹ, Canada và Vương quốc Anh. Mặc dù không phổ biến ở Việt Nam, các đơn vị inch cũng liên quan nhiều đến công việc và nghiên cứu của nhiều người, vì vậy, biết 1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m và các đơn vị đo chiều dài khác sẽ giúp họ có thể dễ dàng lấy thêm thông tin.

Thay đổi 1 inch thành đơn vị đo chiều dài thường được sử dụng:

Cách chuyển đổi inch sang mm, cm, m trực tuyến

1. Chuyển đổi đơn vị đo lường trên Google

Bạn chỉ cần truy cập trang chủ Google và nhập vào hộp tìm kiếm theo cú pháp sau:

"1 in to cm" hoặc "1 inch đến cm"

Chuyển đổi đơn vị đo lường trên Google

2. Bộ chuyển đổi đơn vị được đo bằng công cụ ConvertWord

Bước 1: Truy cập trang ConvertWord.

https://www.convertworld.com/en/

Bước 2: Chọn Độ dài -> nhập số tiền bạn muốn chuyển đổi -> chọn đơn vị inch -> chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi.

Bộ chuyển đổi đơn vị được đo bằng công cụ ConvertWord