Tìm kiếm tại đây
30th July 2021

kenhnews

tin tức mới nhất

9 Nhóm phím tắt hữu ích hàng đầu trên tất cả các trình duyệt Web

Đối với những bạn thường xuyên phải làm việc trên các trình duyệt thì việc sử dụng phím tắt là không thể thiếu. Các phím tắt của trình duyệt cho phép mở nhanh trình duyệt, điều hướng, phóng to và thao tác nhanh hơn. Toplist xin chia sẻ với độc giả các tổ hợp phím tắt phổ biến trên các trình duyệt phổ biến như Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari hay Opera và có một lưu ý riêng về các phím tắt chỉ sử dụng trên một số trình duyệt nhất định.

đầu tiên


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt khi làm việc với Tab

 • Ctrl + 1 đến 8: Để chọn một tab đang mở cụ thể, số thứ tự được nhập từ trái sang phải ·
 • Ctrl + 9: Để chuyển đến tab cuối cùng ·
 • Ctrl + Tab: Để chuyển sang tab tiếp theo, thường là tab bên phải. (Ctrl + Page Up cũng hoạt động, nhưng không hoạt động trong Internet Explorer.) ·
 • Ctrl + Shift + Tab: Để chuyển sang tab trước, thường là tab bên trái. (Ctrl + Page Down cũng hoạt động nhưng không hoạt động trong IE). ·
 • Ctrl + W, Ctrl + F4: Hành động đóng tab hiện tại. ·
 • Ctrl + Shift + LÊN: Mở lại tab cuối cùng bạn vừa đóng. ·
 • Ctrl +: Hành động mở tab mới. ·
 • Ctrl + FEMALE: Mở một cửa sổ mới. ·
 • Alt + F4: Hành động đóng cửa sổ hiện tại. (Hoạt động với tất cả các cửa sổ đang mở, bao gồm cả các ứng dụng).

2


Khánh Bình Định Xuân

Thao tác nhấp chuột trên tab

 • Nhấp chuột giữa (cuộn) một Tab: Hành động đóng tab. ·
 • Ctrl + nút chuột trái hoặc nhấp vào con lăn chuột trên liên kết: Mở liên kết trong tab mới nhưng vẫn ở trang hiện tại.
 • Shift + nhấp chuột trái vào liên kết: Mở liên kết trong cửa sổ trình duyệt mới. ·
 • Ctrl + Shift + nhấp chuột trái vào liên kết: Mở liên kết trong một tab mới và di chuyển đến tab đó.

3


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt để điều hướng

 • Alt + Mũi tên trái, Backspace: Hành động Quay lại / Quay lại trang trước ·
 • Alt + Mũi tên Phải, Shift + Backspace: Hành động Chuyển tiếp / Đi tới trang tiếp theo ·
 • F5: Tải lại trang. ·
 • Ctrl + F5: Tải lại trang và xóa bộ nhớ cache, tải lại toàn bộ trang web. ·
 • Chạy trốn: Dừng tải trang. ·
 • Alt + Home: Mở trang chủ.

4


Khánh Bình Định Xuân

Phím tắt trình duyệt để phóng to / thu nhỏ

 • Ctrl và +, Ctrl + cuộn lên: Hành động phóng to trang web. ·
 • Ctrl và -, Ctrl + cuộn xuống: Hành động thu nhỏ trang web. ·
 • Ctrl + 0: Hoạt động trở về tỷ lệ mặc định. ·
 • F11: Bật / tắt chế độ xem toàn màn hình.

5


Khánh Bình Định Xuân

Phím tắt điều hướng

 • Dấu cách, Trang xuống: Di chuyển xuống 1 khung nhìn màn hình. ·
 • Trang lên: Di chuyển lên 1 khung nhìn màn hình. ·
 • Trang Chủ: Hành động lên đầu trang. ·
 • Chấm dứt: Di chuyển đến cuối trang. ·
 • Nhấp vào bánh xe cuộn: Cuộn khung bằng cách kéo chuột lên hoặc xuống.

6


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt cho thanh địa chỉ

 • Ctrl + L, Alt + D, F6: Thao tác điều hướng đặt con trỏ vào thanh địa chỉ. ·
 • Ctrl + Enter: Thêm tiền tố www. và đặt hậu tố .com vào văn bản được nhập vào thanh địa chỉ, sau đó mở trang web có tên đầy đủ đó.
 • Alt + Enter: Mở trang web bạn vừa nhập vào thanh địa chỉ trên tab mới.

7


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt liên quan đến tìm kiếm

 • Ctrl + K, Ctrl + E: Điều hướng đến hộp tìm kiếm có sẵn của trình duyệt (hoặc đến hộp địa chỉ bên dưới chức năng tìm kiếm nếu trình duyệt không có hộp tìm kiếm riêng). Ctrl + K không hoạt động trong Internet Explorer, mà phải sử dụng Ctrl + E. Trên Google Chrome, khi bạn nhấn Ctrl + K (Command + K, dành cho Mac), bạn sẽ được đưa đến thanh địa chỉ để tìm kiếm với Google. ·
 • Alt + Enter: Hành động để thực hiện và hiển thị kết quả tìm kiếm trên tab mới. ·
 • Ctrl + F, F3: Mở hộp tìm kiếm thông tin trong trang hiện tại (Tìm biểu mẫu). ·
 • Ctrl + G, F3: Di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo trong các kết quả được tìm thấy. ·
 • Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Hành động quay lại kết quả tìm kiếm trước đó trong các kết quả đã tìm thấy.

số 8


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt cho Lịch sử và Dấu trang

 • Ctrl + Họ: Mở lịch sử duyệt web của trình duyệt.
 • Ctrl + J: Mở lịch sử tải xuống của trình duyệt.
 • Ctrl + DỄ DÀNG: Lưu trang hiện đang mở trong Dấu trang.
 • Ctrl + Shift + Del: Mở cửa sổ để xóa lịch sử duyệt web.

9


Khánh Bình Định Xuân

Các phím tắt trình duyệt khác

 • Ctrl + P: Hành động In trang web hiện tại. ·
 • Ctrl + SẼ: Thao tác lưu trang web đang mở vào máy tính. ·
 • Ctrl + O: Mở tệp trên máy tính. ·
 • Ctrl + U: Mã nguồn mở của trang hiện tại. (Không hoạt động trên Internet Explorer).
 • F12: Mở công cụ dành cho nhà phát triển Developer Tools (Yêu cầu phần mở rộng Firebug cho Firefox).