Cách đăng ký nhận quỹ an sinh xã hội trên VNeID

VNeID cung cấp nhiều dịch vụ khác trong ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân, trong đó có đăng ký nhận quỹ an sinh xã hội. Điều này có nghĩa là người dân sẽ dễ dàng tiếp cận các chính sách hơn, hiệu quả và hiện đại hơn, quy trình nhận tiền an sinh xã hội cũng sẽ minh bạch hơn. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký nhận quỹ an sinh xã hội trên VNeID.

Hướng dẫn nhận quỹ an sinh xã hội trên VNeID

Bước 1:

Bạn đăng nhập vào VNeID bằng tài khoản cá nhân rồi nhấn “Tiếp tục”. Mục An Sinh Xã Hội..

Đăng ký nhận bảo hiểm xã hội trên VNeID

Bước 2:

Tiếp tục nhấp chuột Tài khoản an sinh xã hội Đã Nhập mật khẩu để tài khoản VNeID của bạn có thể tiếp tục.

Nhập mật mã VNeID

Bước 3:

Chọn tài khoản ngân hàng Những đối tượng có nhu cầu nhận trợ cấp an sinh xã hội gồm có Vietcombank, VietinBank và Bank. Sau đó chúng ta Nhập thông tin tài khoản ngân hàng mà tôi đã chọn để nhận tiền. Xem lại các điều kiện bên dưới màn hình, sau đó chọn Tiếp theo để làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi đăng ký thành công và phê duyệt tài khoản an sinh xã hội với VNeID, cá nhân sẽ nhận được tiền thông qua ứng dụng này.

Nhập thông tin ngân hàng của bạn trên VNeID

Người đăng ký hưởng trợ cấp an sinh xã hội phải có tên trong danh sách người được hưởng trợ cấp an sinh xã hội của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong dữ liệu về lao động, chiến tranh, khuyết tật và lĩnh vực xã hội. Hiện nay, việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản thanh toán vẫn đang trong giai đoạn thí điểm và dự kiến ​​sẽ hoàn thiện và triển khai chính thức sau ngày 1/7/2024.