Tìm kiếm tại đây

kenhnews

tin tức mới nhất

Cách thay đổi kích thước hàng, cột, ô bằng nhau trên Excel

Sau khi tạo bảng trong Word hoặc tạo bảng trong Excel, việc điều chỉnh chiều rộng và chiều cao của các cột và hàng trong bảng là điều cần thiết để tạo bố cục bảng thống nhất. Tuy nhiên, nhiều người không biết cách khi chỉnh sửa dẫn đến chiều rộng và chiều cao của các cột không bằng nhau. Do đó, người dùng nên sử dụng công cụ điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word, hoặc trên Excel có sẵn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi kích thước bảng trong Excel.

Hướng dẫn thay đổi kích thước bằng nhau trong bảng Excel

Chúng tôi sẽ xử lý bảng dữ liệu dưới đây để điều chỉnh kích thước ô, hàng và cột bằng nhau.

Bảng dữ liệu Excel

Phương pháp 1: Thay đổi kích thước theo cách thủ công

1. Thay đổi kích thước các cột bằng nhau

Di chuyển chuột đến đầu tiêu đề cột và chọn cột để thay đổi kích thước. Di chuyển chuột trên đường ranh giới giữa 2 cột cho đến khi trỏ chuột biến thành mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột và kéo sang phải để tăng độ rộng cột, hoặc kéo sang trái để giảm độ rộng cột.

Người dùng điều chỉnh kích thước để các cột bằng nhau.

Điều chỉnh kích thước cột

2. Thay đổi kích thước các dòng ô bằng nhau

Để thay đổi độ rộng của dòng, giữ chuột trái và kéo và thả lên trên để giảm chiều cao của dòng hoặc kéo và thả xuống để tăng chiều cao của dòng. Điều chỉnh kích thước của các dòng bằng nhau tùy thuộc vào đầu vào trong bảng.

Điều chỉnh kích thước dòng

Phương pháp 2: Nhập trực tiếp kích thước

1. Thay đổi kích thước các cột bằng nhau

Người dùng đánh dấu tất cả các cột cần được thay đổi kích thước và sau đó nhấp vào Tab Trang chủ, chọn tiếp theo Sự sắp xếp và nhấn chọn Chiều rộng cột.

Điều chỉnh kích thước cột

Hiển thị một hộp thoại nhỏ để nhập kích thước bạn muốn thay đổi cho cột và bấm OK.

Nhập kích thước cột

Kết quả sẽ là các cột có kích thước đồng đều trong bảng.

Các cột bằng nhau

2. Thay đổi chiều cao của hàng

Chúng tôi cũng bôi đen toàn bộ bảng Excel, nhấp vào tab Trang chủ, chọn tiếp theo Sự sắp xếp sau đó nhấn Chiều cao hàng.

Thay đổi kích thước hàng

Bạn nhập kích thước muốn thay đổi cho từng hàng và bấm OK để áp dụng.

Nhập kích thước hàng

Ngay lập tức chiều cao của các hàng trong bảng sẽ được điều chỉnh cùng kích thước, chính xác với kích thước đã nhập.

Cùng một kích thước hàng

Ghi chú, nếu người dùng không biết cách nhập kích thước cho chiều cao hàng và cột, hãy nhấn và giữ chuột trái trên đường thẳng đứng ở đầu tiêu đề cột để xem kích thước hiện tại của cột. Nhấn và giữ chuột trái vào đường kẻ ngang trong tiêu đề hàng để xem kích thước.

Xem kích thước bảng

Như vậy bạn sẽ có 2 cách để thay đổi kích thước cột, hàng, ô bằng nhau trong bảng trên Excel. Sau khi điều chỉnh, bố cục bảng sẽ đồng đều, nội dung trình bày rõ ràng, khoa học.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công!