Tìm kiếm tại đây
19th April 2021

kenhnews

tin tức mới nhất

Đại cử tri là gì? Phiếu đại cử tri được tính như thế nào?

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta thường nghe nói về những lá phiếu của Cử tri đoàn. Vậy Cử tri đoàn là gì? Phiếu đại cử tri được tính như thế nào?

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được gọi là Đại cử tri đoàn, không phải là cử tri phổ thông mà là các Đại cử tri trực tiếp bỏ phiếu quyết định ai là Tổng thống.

Các đại cử tri này do đại cử tri phổ thông bầu ra là đại diện của mỗi bang, đại diện cho người dân tham gia bầu cử tổng thống. Các đại cử tri không được là thành viên của Quốc hội hoặc giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ liên bang.

Số đại cử tri của một bang là số thành viên của đại hội của bang đó (số 2 cố định) và số Dân biểu (Dân biểu) của bang đó. Số đại cử tri quốc gia sẽ là thượng nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện, thêm đại diện của Đặc khu Washington.

Ở Mỹ, mỗi bang chỉ có 2 Thượng nghị sĩ, trong khi số lượng Hạ nghị sĩ được xác định bởi dân số của bang đó.

California, chẳng hạn, có 53 dân biểu (dân biểu) vì dân số đông nhất Hoa Kỳ. Vì vậy, California sẽ là tổng của 55 Đại cử tri đoàn.

Tổng số phiếu Đại cử tri đoàn cho toàn nước Mỹ là: 100 (số Thượng nghị sĩ) + 435 (số Hạ nghị sĩ) + 3 (đại diện của đặc khu Washington) = 538.

Để đắc cử Tổng thống, ứng cử viên cần giành được số phiếu Đại cử tri tối thiểu là 270 trở lên (lớn hơn 538/2 = 269).