Tìm kiếm tại đây
22nd June 2021

kenhnews

tin tức mới nhất

Những câu châm ngôn về tinh thần đoàn kết, những câu châm ngôn truyền cảm hứng về sự vượt khó

Đoàn kết làm nên sức mạnh, là điều kiện tiên quyết mang ý chí quyết sinh, tồn tại và phát triển của một tập thể, một dân tộc. Dưới đây là những câu nói hay về tinh thần đoàn kết, những câu châm ngôn về sự đoàn kết vượt khó, truyền cảm hứng cho mọi người cùng nhau đoàn kết, tương trợ để vượt qua khó khăn, vươn tới thành công.

Trích dẫn về sự thống nhất

Trích dẫn về sự thống nhất

 • Đoàn kết, thống nhất, đại đoàn kết. Thành công, thành công, thành công lớn – Hồ Chí Minh.
 • Trên trời không có gì quý bằng con người. Trên thế giới không gì mạnh hơn lực lượng đoàn kết của nhân dân. – Hồ Chí Minh.
 • Đoàn kết, chúng ta đứng vững; bị chia cắt, chúng ta gục ngã. – Aesop.
 • Ở đâu có đoàn kết, ở đó có chiến thắng. – Publilius Syrus.
 • Đoàn kết là sức mạnh… khi chúng ta làm việc cùng nhau và hợp tác, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. – Mattie Stepanek.
 • Cây liễu nghiêng mình trước gió và lớn lên cho đến một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chắn gió. – Frank Herbert.
 • Cá nhân mỗi chúng ta chỉ là giọt nước tràn ly. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. – Ryunosuke Satoro.
 • Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt như khi tất cả chúng tôi đều đoàn kết một cách không ích kỷ. – Bill Bradley.
 • Cần hai viên đá để châm lửa. – Louisa May Alcott.
 • Bạn không đạt được sự thống nhất nếu bạn phớt lờ những câu hỏi mà bạn phải đối mặt. – Jay Weatherill.
 • Ánh sáng của sự nhất trí sáng đến mức có thể chiếu sáng cả trái đất. – Bahaullah.
 • Nhiều người trong chúng ta có thể làm được nhiều hơn một số người trong chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta. – Tom Wilson
 • Nếu mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến. – Henry Ford.
 • Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn chung của chúng ta sẽ rộng hơn nhiều khi tầm nhìn của cá nhân chúng ta hợp nhất thành một. – Andrew Carnegie
 • Nếu hai hoặc ba người cùng đồng lòng về một mục tiêu chung thì không gì là không thể. – Jim Rohn.

Tục ngữ về sự đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống

Đoàn kết là chiến thắng

 • Cái bè tốt hơn cây bần.
 • Thu gió thành bão
 • Sự kết hợp tạo nên sức mạnh.
 • Một con ngựa đau cả tàu ném cỏ.
 • Tốt với một người là không đủ, chăm sóc một người là không đủ.
 • Thà chết một đám còn hơn sống một người.
 • Cùng nhau chiến đấu.
 • Ngựa chạy cùng đàn, chim bay cùng bạn.
 • Khi lạnh chúng ta một lòng, khi đói chúng ta một lòng.
 • Khi đói thì chung một tấm lòng, khi chết cũng chung một tấm lòng.
 • Tướng như nhiều quân, dân như nhiều.
 • Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức lực.
 • Đồng tương ứng, đồng khí tương ứng.
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 • Lá lành đùm lá rách
 • Thương nhau thì chia nhau củ sắn, chung miếng cơm manh áo nửa chăn.
 • Môi hở lạnh.
 • Chim khôn thì khôn trong bầy, chim dại trong bầy cũng dại.

 • Stt về Covid, stt kêu gọi mọi người chung tay phòng chống dịch
 • Stt cảm ơn, cảm ơn những anh hùng chống lại Covid 19
 • Stt chào tháng 5, những câu nói hay về tháng 5 rực rỡ
 • Stt cố gắng trong cuộc sống giúp nạp năng lượng cho bản thân