Windows 11 sắp cho phép người dùng truy cập file trên smartphone thông qua File Explorer

Windows 11 đã tương thích và hoạt động khá tốt với điện thoại Android nhưng Microsoft không muốn dừng lại ở đó. Công ty Redmond đang tích cực nghiên cứu các phương pháp mới để tích hợp sâu hơn nữa các thiết bị Android. Bản cập nhật sắp tới cho tính năng Cross Device Experience Host trong Windows 11 có thể giúp bạn xem và truy cập các tệp trên điện thoại thông minh Android của mình bằng File Explorer trực tiếp trên Windows 11.

Công tắc chịu trách nhiệm hiển thị điện thoại thông minh Android trong File Explorer đã được phát hiện bởi blogger công nghệ @PhantomOfEarth trên X:

Khi tính năng này được bật, Windows 11 sẽ yêu cầu bạn gửi yêu cầu cấp quyền tới điện thoại thông minh của bạn để hệ điều hành có thể truy cập các tệp trên đó:

Chọn “Gửi thông báo” để gửi yêu cầu cấp phép tới thiết bị Android của bạn. Mở Thông báo và bật nút gạt bên cạnh “Liên kết với Windows”.

Sau khi ủy quyền, bạn có thể truy cập điện thoại thông minh của mình thông qua Windows 11 File Explorer.

Việc tích hợp sâu hơn các thiết bị Android với File Explorer trong Windows 11 nghe có vẻ rất thiết thực và thú vị. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về cách thức hoạt động của tính năng này. Vì vậy chúng ta phải chờ thêm thông tin chi tiết từ Microsoft. Bạn có thể mong đợi tính năng này sẽ được triển khai dưới dạng beta trong Chương trình người dùng nội bộ Windows trước khi triển khai cho tất cả người dùng trong Kênh ổn định.