WinRAR là phiên bản thực sự miễn phí, vui lòng tải xuống và trải nghiệm

Phiên bản phi thương mại của phần mềm nén dữ liệu và tệp WinRAR gần đây đã được phát hành với một số bản dựng 5.70 bao gồm hai phiên bản 32 và 64 bit, cho phép người dùng tải xuống và sử dụng miễn phí.

Trên thực tế, phần mềm nén dữ liệu và tệp WinRAR là phần mềm thương mại và phải được trả tiền (khoảng 21 đô la), không phải là phiên bản miễn phí như nhiều người nghĩ.

Tuy nhiên, phiên bản miễn phí mới này chỉ có sẵn ở thị trường Trung Quốc, chỉ có sẵn bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, vì nó miễn phí, sẽ có quảng cáo đi kèm nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng của người dùng.

WinRAR miễn phí

Hiện tại, nếu bạn muốn tải xuống và trải nghiệm phiên bản phần mềm WinRAR chính hãng và miễn phí 5.70, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.

  • http://www.winrar.com.cn/doad.htmlm

. (Thẻ miễn phí ToTransTable) WinRAR phiên bản miễn phí (t) WinRAR miễn phí (t) winrar 5.70 (t) winrar miễn phí